องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 
  ขอเชิญบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ
      

23 ม.ค.61 เวลา 07.00 น.ขอเชิญบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 24-26 ม.ค.61 มหกรรม ของดีเม...

  ขอเชิญชม เชิญเที่ยว ถ่ายภาพสวยๆ ทุ่งปอเทืองเหลืองอ...
       ขอเชิญชม เชิญเที่ยว ถ่ายภาพสวยๆ ทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม ณ ข้างๆที่ทำการ อบต.โอโล อำเภอภูเขียว จังหวัด...
  โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 291 ผืนให้แก่พี่น้อ...
       วันนี้ (26 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 08.00 น.)องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โด... 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬโอโลเกมส์ ครั้งที่ 21 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาประชาชนโอโลเกมส์ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
 
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560