องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


ร่วมมอบป้ายโครงการปรับสภาพบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2567


วัน 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลและผู้นำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโอโลร่วมมอบป้ายโครงการปรับสภาพบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2567

ให้ นางอ่อนจันทร์ มีปัญญา บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 9 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2024-07-04
2024-06-21
2024-06-12
2024-06-11
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-22
2024-05-21
2024-05-21