องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


โครงการต้นกล้าRIT เพื่อสร้างความปลอดภัยบนถนน


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 น.

    🔴 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยการนำและภายใต้การบริหารราชการของ  ร.ต.อ.จำเริญ แนวโอโล นายก อบต.โอโล(ประธานกองทุนฯ ดังกล่าว)
    ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการต้นกล้าRIT เพื่อสร้างความปลอดภัยบนถนน
     (double arrow right)โดยมีนายเจริญชาติ แก้งคำ ปลัด อบต.โอโล เลขานุการกองทุนฯเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯในครั้งนี้

   🟢จัดโดย…
         งานป้องกันฯ สำนักปลัด อบต.โอโล

   ⭕️ในโอกาสนี้มีคณะผู้บริหาร/ปลัด อบต.,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานสมาชิกสภา อบต.,ผอ.รพ.สต.โอโล,ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ อบต., คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่, พร้อมจนท,บุคลากร สังกัด อบต.โอโล,เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

📌 ณ อาคารโดม อบต.โอโล

     ⭐โครงการนี้ดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ปีงบประมาณ 2567
 

2024-07-04
2024-06-21
2024-06-12
2024-06-11
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-22
2024-05-21
2024-05-21