องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

 

 


โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญเศรษฐกิจพิเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


#องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามหลักของปรัชญเศรษฐกิจพิเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโลและเกษตรกรตำบลโอโลเข้าร่วมโครงการ ในวันที 4 กรกำาคม 2567

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพิเพียง เฉลิมชัย อินทรชัยศรี ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

2024-07-04
2024-06-21
2024-06-12
2024-06-11
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-22
2024-05-21
2024-05-21