องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 
เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 8.30 - 16.30 น.

หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

งค์การบริหารส่วนตำบลโอโล บ้านเลขที่ 240 หมู่ที่ 3 บ้านค้าว ตำบลโอโล
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110


 * โทรศัพท์ 0-4405-6433
สายตรงนายก กด 1
สายตรงปลัด กด 2
สายตรงหัวหน้ากองคลัง กด 3
สายตรงหัวหน้ากองช่าง กด 4
ติดต่อ สำนักปลัด กด 5
ติดต่อ กองคลัง กด 6
ติดต่อ กองช่าง กด 7
ติดต่อ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กด 8
กิจการสภา  กด 9
รองนายก กด 10
 
* โทรสาร 0-4405-6433 ต่อ 5

E- mail: Saraban_06361009@dla.go.th
 Web Site : WWW.OLO.GO.TH

แผนที่ อบต.