องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 66 - มีนาคม 67) [ 2 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 พ.ย. 2566 ]9
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]19
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช่้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ 2566 ครึ่งปีแรก [ 24 เม.ย. 2566 ]69
5 รายงานผลดำเนินงานตามนโยบาย NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 24 เม.ย. 2566 ]56
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2566 ]91
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]66
8 ประกาศรายงานผลติดตามประเมินผลแผน ปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]54
9 รายงานผลการติดตามประเมิณผลแผนพัฒนา่ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]117
10 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 [ 21 ม.ค. 2564 ]112
11 รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 5 ก.พ. 2560 ]119