องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานหรือลดขันตอนการทำงานและอำนวยความสะดวกและตอบสนอง [ 28 ต.ค. 2565 ]11
2 บันทึกข้อความ เรื่อง การดำเนินโครงการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ต.ค. 2565 ]10
3 บันทึกเรื่อง ขอเชิญประชุม [ 10 ต.ค. 2565 ]14
4 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]9
5 คำสั้ง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]12
6 คำสั่ง ที่ 565/2566แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]14