องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน [ 24 ม.ค. 2567 ]17
2 แนวทางการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน [ 16 เม.ย. 2564 ]121
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 16 เม.ย. 2564 ]121
4 มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 16 เม.ย. 2564 ]130
5 ขออนุมัติมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 16 เม.ย. 2564 ]121
6 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2564 ]116
7 ขออนุมัติมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 16 เม.ย. 2564 ]127
8 การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo [ 16 เม.ย. 2564 ]123