องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติ Dos _ Don_t ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]6
2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]37
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2566 ]25
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2566 ]24
5 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2566 ]25
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ กลยุทธการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]47
7 คู่มือ แนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2562 ]111
8 ที่ 794/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม [ 8 ต.ค. 2561 ]107