องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 มิ.ย. 2567 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การชำรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 มิ.ย. 2567 ]2
3 โครงการบริการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขยะ [ 12 มี.ค. 2567 ]2
4 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการบริหารการจัดภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]2
5 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)-2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]18
6 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)-2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]13
7 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]14
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]12
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าสำรวจภาษีป้าย (ป้ายใหม่) ประงบปีงบประมาณ 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]2
10 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี [ 27 ธ.ค. 2566 ]2
11 ขอแจ้งให้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]2
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]2
13 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปรำจำปี พ.ศ.2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]26
14 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2566 ]27
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]52
16 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]53
17 ประกาศลดภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]47
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]139
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]131
20 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายหลังเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]123
 
หน้า 1|2