องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67) [ 2 เม.ย. 2567 ]12
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]13
3 ประกาศ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ใสสะอาด 2567 และ งดรับให้ชวัญ [ 5 ม.ค. 2567 ]22
4 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ภาษาไทย [ 5 ม.ค. 2567 ]31
5 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ภาษาอังกฤษ [ 5 ม.ค. 2567 ]11
6 รายงานตามนโยบาย No Gift Police ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]15
7 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]14
8 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]13
9 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]12
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 2 พ.ย. 2566 ]42
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 7 มิ.ย. 2566 ]75
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 7 มิ.ย. 2566 ]43
13 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2565 รอบ 12 เดือน [ 24 เม.ย. 2566 ]47
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 29 ก.ย. 2565 ]67
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 23 ม.ค. 2562 ]117