องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]125
2 แบบส่งกระทู้ถาม เรียนนายก [ 1 มี.ค. 2566 ]76
3 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]157
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]87
5 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ [ 1 มี.ค. 2566 ]67
6 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยแรกของปี 2567 [ 1 ก.พ. 2566 ]66
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2565 ]259
8 หนังสือส่งผู้บริหาร เชิญเข้าประชุมขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2565 ]193
9 หนังสือส่งสมาชิกฯ เชิญเข้าประชุมขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2565 ]187
10 หนังสือส่งผู้นำ เชิญเข้าประชุมขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2565 ]160
11 ขออนุมัติการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 21 มิ.ย. 2565 ]414
12 หนังสืออำเภอภูเขียว เรื่องขออนุมัติเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 20 มิ.ย. 2565 ]506
13 เรียนเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. [ 5 พ.ค. 2565 ]203
14 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]144
15 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่1 [ 4 ก.พ. 2565 ]134
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 4 ก.พ. 2565 ]129
17 ขอเชิญมาแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล และเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่1 [ 4 ก.พ. 2565 ]159
18 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (สมาชิกสภาทุกท่าน) สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 4 ก.พ. 2565 ]138
19 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล(หัวหน้าส่วนทุกท่าน) สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่1 [ 4 ก.พ. 2565 ]160
20 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่1 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา09.00 น. ณ ห้องประชมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 4 ก.พ. 2565 ]139
 
หน้า 1|2|3|4|5|6