องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานสภาปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]105
2 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่2/2562 ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]99
3 รับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่2 วันพุธที่ 25 เดือน กันยายน 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]110
4 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่4/2562 ครั้งที่1 [ 9 ธ.ค. 2562 ]99
5 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]105
6 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่4/2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]104
7 รับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่1 วันอังคารที่ 17 เดือน กันยายน 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]101
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2562 ครั้งที่2 [ 20 ก.ย. 2562 ]101
9 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2562 ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]98
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่2/2562 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]98
11 รับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่2 วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน สิงหาคม 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]101
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2562 ครั้งที่1 [ 13 ก.ย. 2562 ]103
13 รับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่1 วันจันทร์ที่ 19 เดือน สิงหาคม 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]101
14 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2562 ครั้งที่2 [ 23 ส.ค. 2562 ]96
15 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2562 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]102
16 รับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่1 วันศุกร์ที่ 28 เดือน มิถุนายน 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]95
17 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2562 ครั้งที่1 [ 15 ส.ค. 2562 ]106
18 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]103
19 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]104
20 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่2/2562 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]98
 
หน้า 1|2|3