องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่ิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 1 เม.ย. 2567 ]5
2 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]18
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]18
4 แผนดำเนินงาน ปี งบ 66 [ 3 ก.พ. 2566 ]78
5 แผนดำเนินงาน งบประมาณ 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 3 ก.พ. 2566 ]67
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]131
7 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (แผนอัตรากำลัง) [ 22 ม.ค. 2564 ]116
8 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]131
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]117
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2560 ]123
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 6 ก.พ. 2560 ]131
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 1,2 [ 5 ก.พ. 2560 ]118