องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานสภาปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบวาระการประชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 11 ธ.ค. 2563 ]94
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 [ 10 ธ.ค. 2563 ]97
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 (นายก) [ 10 ธ.ค. 2563 ]96
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 กำนันผู้ใหญ่บ้าน [ 10 ธ.ค. 2563 ]102
5 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]97
6 เรียกประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 4 ส่งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน [ 18 พ.ย. 2563 ]97
7 เรียกประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 4 ส่งนายก [ 17 พ.ย. 2563 ]98
8 การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ [ 2 พ.ย. 2563 ]97
9 ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]94
10 ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 2 พ.ย. 2563 ]95
11 ระเบียบวาระการประชุม วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 12 ต.ค. 2563 ]99
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]91
13 ขออนุมัติ โอนตั้งจ่ายใหม่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองช่าง) [ 30 ก.ย. 2563 ]105
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 29 ก.ย. 2563 ]100
15 ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่งนายก [ 3 ก.ย. 2563 ]91
16 การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2563 ]90
17 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 2 ก.ย. 2563 ]93
18 การตรวจรับรองบันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]93
19 ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ส่งนายอำเภอ [ 28 ส.ค. 2563 ]202
20 การตรวจรับรองบันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]92
 
หน้า 1|2|3