องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 3 [ 13 มี.ค. 2567 ]24
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที 2 [ 13 มี.ค. 2567 ]11
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 [ 7 พ.ย. 2566 ]25
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2566 ]51
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ค. 2566 ]49
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]93
7 ขออนุมัติประกาศใช้แผน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]75
8 รายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]64
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]66
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ก.พ. 2566 ]58
11 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2566 ]99
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 [ 1 ก.พ. 2566 ]105