องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.โอโล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.โอโล
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ