องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ