องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
การบริการสาธารณะ


สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน กองช่าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน กองช่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ