องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ