องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2567 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2567 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ