องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง