องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
 
เปิดขั้นตอน การลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง ปี 2566 | เลือกตั้งต้องรู้
 
คนเด่นประจำตำบลโอโล
 
วิธีสังเกตอาการเมื่อติดโควิด-19 ว่า “เชื้อลงปอด” แล้วหรือยัง?
 
มารู้จักและวิธีป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 
รู้ทันไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 พร้อมวิธีรับมือ
 
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 21 ณ สนามกีฬา อบต โอโล ระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค.62
 
ขอเชิญร่วมชมเชียร์กีฬา โอโลเกมส์ วันที่ 29-31 พ.ค.2562 ณ สนามกีฬา อบต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 
ประมวลภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
 
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
 
สืบสานประเพณีลอยกระทง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อบต.โอโล
 
โรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก
 
ไข้เลือดออก ไวรัสร้าย...ต้องป้องกัน
 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬโอโลเกมส์ ครั้งที่ 21 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561
 
พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาประชาชนโอโลเกมส์ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
 
ขอเชิญร่วมชมเชียร์กีฬา โอโลเกมส์ วันที่ 9-11 พ.ค.2561 ณ สนามกีฬา อบต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561ณ ศาลาการเปรียญวัดชีลอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง
 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บ้านโนนดินจี่หมู่ที่ 5
 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านโอโล หมู่ที่10 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561ณ ศาลาการเปรียญวัดสังวาลย์
 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561ณ ศาลาการเปรียญวัดสังวาลย์ หมู่ที่ 2
 
เรื่องประชุมเห็นชอบข้อบังคับกองทุนและพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ สปสช.
 
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ วันที่ 9 ก.พ. 61
 
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ วันที่ 8 ก.พ. 61
 
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ วันที่ 7 ก.พ. 61
 
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 19
 
ตารางการแข่งขันวันที่ 7กุมภาพันธ์2561
 
งานมหกรรมของดีเมืองภูเขียว 119 ปี
 
กิจกรรมวันเด็ก 13 มกราคม 2561
 
ขอเชิญบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ในวันที่ 23 ม.ค. 2561 และร่วมงานมหกรรมของดีอำเภอภูเขียว ๑๑๙ปี ในวันที่ 24-26 ม.ค.61 ณ สนาม กีฬากลางบ้านค้าว ต.โอโล อ. ภูเขียว
 
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็ก
 
ขอเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองชัยภูมิ
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม