องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 1 ปี 2567 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.พ. 2567 ]1
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.พ. 2567 ]0
3 รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 /2566 ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]1
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]3
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2567 ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]1
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ค. 2566 ]32
7 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 13 ก.พ. 2566 ]41
8 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญที่4/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]29
9 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 [ 16 ธ.ค. 2565 ]42
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 9 ก.ย. 2565 ]30
11 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญที่2/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]33
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 [ 26 ส.ค. 2565 ]35
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2565 ]28
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 27 มิ.ย. 2565 ]36
15 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญที่2/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]31
16 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธื 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]26
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 22 ก.พ. 2565 ]29
18 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญที่1/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]31
19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งแรก [ 8 ก.พ. 2565 ]31
20 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]30
 
หน้า 1|2|3