องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน 2565-2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]42
2 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน 2565-2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]36
3 ฐานข้อมูลผู้พิการที่เป็นปัจจุบัน 2565-2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]38
4 บันทึก รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้มและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ส_compressed (1)-บีบอัด [ 23 มิ.ย. 2565 ]35
5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]110
6 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]333
7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโอโล [ 5 ส.ค. 2562 ]381