องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
 


เวลา10.00น. คณะผู้บริหาร ปลัด ผอ.กอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พร้อมกับพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562


2019-07-26
2019-07-25
2019-06-28
2019-06-28
2019-05-27
2019-05-27
2019-05-23
2019-05-17
2019-05-13
2019-05-05