องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 
  ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิ...
      
  เวลา10.00น. คณะผู้บริหาร ปลัด ผอ.กอง พนักงาน เจ้าห...
      
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญที่...
       
ขอเชิญร่วมชมเชียร์กีฬา โอโลเกมส์ วันที่ 29-31 พ.ค.2562 ณ สนามกีฬา อบต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ประมวลภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
 
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560