องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 
  นายเจริญชาติ แก้งคำ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอ...
      

นายเจริญชาติ แก้งคำ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้มอบหมายให้พนักงาน เจ...

  บรรยากาศการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ส...
      
  ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก...
      
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
  
วิธีสังเกตอาการเมื่อติดโควิด-19 ว่า “เชื้อลงปอด” แล้วหรือยัง?
มารู้จักและวิธีป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560