องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 
  วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้จัดตั้งศูนย์...
      

วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้จัดตั้งศูนย์คอยระดับพื้นที่ เพื่อบริการพี่น้องประชาชน ในช่ว...

  วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องปร...
      
  งดรับของขวัญ เพื่อต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน
      
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
  
วิธีสังเกตอาการเมื่อติดโควิด-19 ว่า “เชื้อลงปอด” แล้วหรือยัง?
มารู้จักและวิธีป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560