องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 
  31 สิงหาคม2563 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอ...
      
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ขยายเวลาการชำระภา...
      
  ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที...
       
รู้ทันไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 พร้อมวิธีรับมือ
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 21 ณ สนามกีฬา อบต โอโล ระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค.62
 
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560