องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 214 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเด็ก2 ขวบเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]53
2 ประกาศรับสมัครเด็ก2 ขวบเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]37
3 ตัวอย่างใบรับสมัครปี พ.ศ.2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]45
4 แบบฟอร์มใบลา (ป่วย กิจ คลอด) [ 9 มี.ค. 2564 ]14
5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 9 มี.ค. 2564 ]10
6 ใบลาอุปสมบท [ 9 มี.ค. 2564 ]9
7 แบบใบขอยกเลิกวันลา [ 9 มี.ค. 2564 ]10
8 หนังสือรับรอง [ 9 มี.ค. 2564 ]9
9 คำร้องสลิปเงินเดือน [ 9 มี.ค. 2564 ]9
10 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ [ 9 มี.ค. 2564 ]9
11 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ (สมาชิกสภาฯ) [ 9 มี.ค. 2564 ]11
12 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ 9 มี.ค. 2564 ]9
13 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 9 มี.ค. 2564 ]11
14 คำร้องบันทึก ขออนุญาตนำรถบรรทุกน้ำออกปฏ [ 9 มี.ค. 2564 ]9
15 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 9 มี.ค. 2564 ]10
16 คำร้องบันทึกข้อความซ่อมเครื่องคอม [ 9 มี.ค. 2564 ]9
17 คำร้องซ่อมหอกระจายข่าว [ 9 มี.ค. 2564 ]11
18 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 9 มี.ค. 2564 ]9
19 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 9 มี.ค. 2564 ]9
20 คำร้องยืมวัสดุ อปพร [ 9 มี.ค. 2564 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11