องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาสประกวดราคาซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง ม.8 [ 8 มิ.ย. 2563 ]4
2 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 29 พ.ค. 2563 ]45
3 ขอเรียนเชิญประชุมสภา (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน)สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 29 พ.ค. 2563 ]39
4 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ค. 2563 ]38
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 29 พ.ค. 2563 ]42
6 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต ม.5 [ 26 พ.ค. 2563 ]5
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]14
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (กำนัน / ผู้ใหม่บ้าน ทุกหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เวลา 09.00 น. [ 8 พ.ค. 2563 ]135
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 8 พ.ค. 2563 ]150
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 7 พ.ค. 2563 ]144
11 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 7 พ.ค. 2563 ]126
12 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 7 พ.ค. 2563 ]142
13 การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมในโครงการปลูกไม้มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 5 พ.ค. 2563 ]15
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2563 ]87
15 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]18
16 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (นายก) สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]114
17 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน) สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]70
18 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ [ 28 เม.ย. 2563 ]13
19 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น๒ [ 24 เม.ย. 2563 ]90
20 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนดินจี่-สนามบิน ถนนสาย 201 บ้านหนองตาไก้ [ 23 เม.ย. 2563 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11