องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
 


ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนดินจี่ โดยในงานนี้มีของรางวัลมากมายเพื่อพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานโดยการจับฉลากแจกรางวัล


2019-12-12
2019-11-20
2019-11-06
2019-11-05
2019-11-05
2019-07-26
2019-07-25
2019-06-28
2019-06-28
2019-05-27