องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
 


วันนี้ 29/6/2564 ระหว่างเวลา 15.20-16.20 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลโดยนายสุภาพ ระวิพันธ์ นายก อบต.ร่วมกันท่านกำนันจีรศักดิ์ เนือยทอง  กำนันตำบลโอโล ท่านผู้ใหญ่บ้านอภิชาติ ทำมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโอโล หมู


วันนี้ 29/6/2564 ระหว่างเวลา 15.20-16.20 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลโดยนายสุภาพ ระวิพันธ์ นายก อบต.ร่วมกันท่านกำนันจีรศักดิ์ เนือยทอง  กำนันตำบลโอโล ท่านผู้ใหญ่บ้านอภิชาติ ทำมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโอโล หมู่ที่ 1 ท่านผู้ใหญ่บ้านจุฑามาศ บุตตาเขียว ผู้ใหญ่บ้านบ้านโอโล หมู่ที่ 10พร้อมกับเจ้าหน้าที่ อบต. ได้อำนวยความสะดวก ชี้จุดสถานที่ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงชนบท (ชย.4017) ช่วงบ้านโอโล ระยะทางในการก่อสร้างประมาณ 2,800 เมตร (จำนวน 80 เสา)ให้กับนายช่างจากแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิพร้อมคณะ ทั้งนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.สมชาติและหัวหน้าศักดิ์ศรี ที่มอบหมายเจ้าหน้าที่มาประสาน อบต.และผู้นำท้องที่ ในการสำรวจในครั้งเพื่อการพัฒนา

2021-07-27
2021-07-23
2021-06-30
2021-06-11
2021-05-22
2021-05-21
2021-01-29
2021-01-29
2020-09-01
2020-09-01