องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
 


ท่าน สส.พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สส.ชัยภูมิ เขต5 มอบหมายทีมงาน ได้มอบที่นอนและของใช้เพื่อรองรับพี่น้องชาวตำบลโอโล ที่กลับมารักษาตัวจากโควิด19  


ท่าน สส.พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สส.ชัยภูมิ เขต5 มอบหมายทีมงาน ได้มอบที่นอนและของใช้เพื่อรองรับพี่น้องชาวตำบลโอโล

ที่กลับมารักษาตัวจากโควิด19  

กราบนัสการพระใบฎีกาสมพร เจ้าอาวาสวัดจอมศรี ต.โอโล อ.ภูเขียว ได้มอบหมอนของใช้

เพื่อรองรับพี่น้องชาวตำบลโอโล ที่กลับมารักษาตัวจากโควิด19  

 

ขอบพระคุณ ท่านนายก ท่านปลัด อบต.โอโล อ.ภูเขียว คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ขอบคุณท่าน อบต.ภานุมาศ หมู่วิเศษ ,อบต.ประสิทธิ์ หนุ่นวงษ์ และคณะ อสม.ตำบล

2021-07-27
2021-07-23
2021-06-30
2021-06-11
2021-05-22
2021-05-21
2021-01-29
2021-01-29
2020-09-01
2020-09-01