องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลได้ดำเนินการช้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองตาไก้ม.6จำนวน2จุดและบ้านโอโลม.1จำนวน1จุดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว


2022-06-27
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-01
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09