องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ 10/5/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยกองคลัง ได้ออกให้บริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไก้ หมู่ที่ 6 ชำระแล้ว 30 ราย คงค้างชำระ 43 ราย จากทั้งหมด 73 ราย ท


เมื่อวันที่ 10/5/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยกองคลัง ได้ออกให้บริการประชาชน รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไก้ หมู่ที่ 6 ชำระแล้ว 30 ราย
คงค้างชำระ 43 ราย จากทั้งหมด 73 ราย
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ขอขอบคุณผู้นำสมาชิกทุกท่านที่อำนวยความสะดวกมา ณ ที่นี้

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-01
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09