องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
 


ประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณประธานสภา สมาชิกสภา คณะกรรมการ คณะทำงานทุกท่านมา ณ ที่นี้


2022-06-27
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-17
2022-06-06
2022-06-01
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09