องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล หมู่ที่ 3 บ้านค้าว ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ 0-4405-6433  / โทรสาร 0-4405-6433
E- mail: admin@olo.go.th
 Web Site : WWW.OLO.GO.TH