องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 13 ก.พ. 2566 ]5
2 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 [ 16 ธ.ค. 2565 ]7
3 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันจัทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ก.พ. 2564 ]62
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ก.พ. 2564 ]69
5 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]76
6 การตรวจรับรองบันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่3 [ 1 ก.ย. 2563 ]73
7 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]73
8 เสานำ บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]66
9 เสาเนา บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]68
10 การตรวจรับรองบันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]68
11 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]64
12 สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่11 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น. [ 21 ส.ค. 2563 ]63
13 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เสลา 09:00 น. [ 21 ส.ค. 2563 ]63
14 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 20 ส.ค. 2563 ]72
15 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องกิจกรรมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 20 ส.ค. 2563 ]69
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]68
17 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่1 วันศุกร์ที่ 13 เดือน ธันวาคม 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]67
18 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่2 วันอังคารที่ 25 เดือน กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]64
19 บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 17 เดือน กันยายน 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]64
20 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่3 วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]64
 
หน้า 1|2