องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เสานำ บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]80
22 เสาเนา บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]86
23 การตรวจรับรองบันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]80
24 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]76
25 สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่11 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น. [ 21 ส.ค. 2563 ]76
26 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เสลา 09:00 น. [ 21 ส.ค. 2563 ]75
27 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 20 ส.ค. 2563 ]89
28 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องกิจกรรมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 20 ส.ค. 2563 ]127
29 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]83
30 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่1 วันศุกร์ที่ 13 เดือน ธันวาคม 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]77
31 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่2 วันอังคารที่ 25 เดือน กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]77
32 บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 17 เดือน กันยายน 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]79
33 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่3 วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]77
34 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]74
35 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่1 วันศุกร์ที่ 28 เดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]74
36 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่1 วันพุธที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]72
37 รายงานประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]76
38 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่2 วันศุกร์ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]69
39 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่1 วันศุกร์ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]72
 
|1หน้า 2