องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องขอขยายเชตไฟฟ้า [ 30 พ.ย. 2560 ]115
2 คำร้องขอซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 30 พ.ย. 2560 ]110
3 คำร้องขอวางท่อถนนเพื่อการเกษตร [ 30 พ.ย. 2560 ]98
4 คำร้องขอวางท่อถนนภายในหมู่บ้าน [ 30 พ.ย. 2560 ]103
5 คำร้องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 30 พ.ย. 2560 ]112
6 คำร้องซ่อมถนนภายในหมู่บ้าน [ 30 พ.ย. 2560 ]96
7 คำร้องซ่อมรางระบายน้ำ [ 30 พ.ย. 2560 ]108
8 คำขอหนังสืออุทิศที่ดิน [ 30 พ.ย. 2560 ]104
9 หนังสือยินยอมขุดที่ดิน [ 30 พ.ย. 2560 ]109
10 คำร้องยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 30 พ.ย. 2560 ]108
11 คำร้องยืมวัสดุ อปพร. [ 30 พ.ย. 2560 ]92
12 คำร้องทั่วไป [ 30 พ.ย. 2560 ]94
13 คำร้องขอกำลัง อปพร. [ 30 พ.ย. 2560 ]108
14 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 30 พ.ย. 2560 ]113
15 แบบคำขอ หนังสือรับรอง ต่าง ๆ [ 30 พ.ย. 2560 ]116
16 แบบใบลาพักผ่อน สำนักปลัด [ 30 พ.ย. 2560 ]103
17 แบบใบลาพักผ่อน กองคลัง [ 30 พ.ย. 2560 ]89
18 แบบใบลาพักผ่อน กองช่าง [ 30 พ.ย. 2560 ]109
19 แบบใบลาพักผ่อน ส่วนการศึกษา [ 30 พ.ย. 2560 ]113
20 ใบลา(ป่วย กิจ คลอด) สำนักปลัด [ 30 พ.ย. 2560 ]112
 
หน้า 1|2