องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรือง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 มี.ค. 2565 ]22
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ กลยุทธการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]21
3 คู่มือ แนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2562 ]23
4 ที่ 794/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม [ 8 ต.ค. 2561 ]21