องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง [ 12 ม.ค. 2564 ]2
3 ตัวอย่างรายงานตาม ว. 119 [ 29 ธ.ค. 2563 ]9
4 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ของหน่วยงานของรัฐ [ 29 ธ.ค. 2563 ]9
5 แจ้งแนวทางปฏิบัติพร้อมกำหนดแบบฟอร์มและตัวอย่างการขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ธ.ค. 2563 ]9
6 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ [ 28 ธ.ค. 2563 ]9
7 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ.143-05 สายบ้านโนนดินจี่ ถึง บ้านหนองตาไก้ ม.11 [ 8 ธ.ค. 2563 ]18
8 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ.143-05 สายบ้านโนนดินจี่ ถึง บ้านหนองตาไก้ บ้านโอโล หมู่ที่ 11 [ 8 ธ.ค. 2563 ]19
9 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสวล.ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]37
10 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 [ 21 ส.ค. 2563 ]34
11 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 [ 21 ส.ค. 2563 ]38
12 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13 งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]32
13 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ม.11 งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]31
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 [ 14 ส.ค. 2563 ]36
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่2 [ 14 ส.ค. 2563 ]33
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 [ 14 ส.ค. 2563 ]34
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.11ด้วยวิธี e-bidding [ 29 ก.ค. 2563 ]36
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.3 งบประมาณ 96,000 บาท งบประมาณปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]39
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนน คสล. ม.12 งบประมาณ 148,000 บาท งบประมาณปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]38
20 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโอโล ม.11 [ 16 ก.ค. 2563 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9