องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซ่อมสร้างถนน คสล. ม.2 [ 3 พ.ค. 2562 ]28
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.2 [ 22 เม.ย. 2562 ]31
3 ประกา่ศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. ม.12 [ 22 เม.ย. 2562 ]32
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2562 ]41
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมเกรดถนนเพื่อการเกษตรฯ [ 24 ม.ค. 2562 ]38
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 [ 18 ธ.ค. 2561 ]35
7 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ธ.ค. 2561 ]35
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม. 8 [ 6 พ.ย. 2561 ]34
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.8 [ 6 พ.ย. 2561 ]34
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแอสฟัลติกคอนกรีต ม.11 [ 2 พ.ย. 2561 ]34
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแอสฟัลติกคอนกรีต ม.3 [ 1 พ.ย. 2561 ]34
12 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.4 [ 26 ต.ค. 2561 ]33
13 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.8 [ 26 ต.ค. 2561 ]37
14 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.8 [ 26 ต.ค. 2561 ]33
15 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม [ 22 ต.ค. 2561 ]34
16 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เรื่อง ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ต.ค. 2561 ]36
17 ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การจัดซื้อโดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย [ 22 ต.ค. 2561 ]34
18 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) [ 22 ต.ค. 2561 ]35
19 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการพัสดุ 5. เรื่อง การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding [ 22 ต.ค. 2561 ]34
20 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา [ 22 ต.ค. 2561 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6