องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประจะปี พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]5
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำเดือน ตุลาคม 63- ธันวาคม 63 [ 21 ม.ค. 2564 ]6
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง [ 12 ม.ค. 2564 ]6
5 ตัวอย่างรายงานตาม ว. 119 [ 29 ธ.ค. 2563 ]6
6 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ของหน่วยงานของรัฐ [ 29 ธ.ค. 2563 ]5
7 แจ้งแนวทางปฏิบัติพร้อมกำหนดแบบฟอร์มและตัวอย่างการขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 ธ.ค. 2563 ]4
8 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ [ 28 ธ.ค. 2563 ]5
9 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ.143-05 สายบ้านโนนดินจี่ ถึง บ้านหนองตาไก้ ม.11 [ 8 ธ.ค. 2563 ]5
10 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ.143-05 สายบ้านโนนดินจี่ ถึง บ้านหนองตาไก้ บ้านโอโล หมู่ที่ 11 [ 8 ธ.ค. 2563 ]5
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4 [ 9 ต.ค. 2563 ]5
12 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสวล.ม.10 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]5
13 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 [ 21 ส.ค. 2563 ]5
14 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7 [ 21 ส.ค. 2563 ]5
15 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13 งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]5
16 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ม.11 งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]5
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 [ 14 ส.ค. 2563 ]5
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่2 [ 14 ส.ค. 2563 ]5
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 [ 14 ส.ค. 2563 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.11ด้วยวิธี e-bidding [ 29 ก.ค. 2563 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10