องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
การบริการสาธารณะ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน กองช่าง [ 25 เม.ย. 2566 ]5
2 สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน งานสาธารณภัย [ 25 เม.ย. 2566 ]5
3 สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน งานทะเบียนพาณิชย์ [ 25 เม.ย. 2566 ]5
4 รายงานสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ [ 27 ม.ค. 2566 ]3
5 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.โอโล [ 16 พ.ย. 2564 ]64
6 กิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง [ 16 ก.ค. 2563 ]68
7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโอโล [ 20 มี.ค. 2563 ]112
8 การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส [ 20 มี.ค. 2563 ]74