องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ไฟล์เพิ่มเติม
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ