องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
คู่มือประชาชน


ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ