องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ