องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ร่วมกับจิตอาสารมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดตั้งศูนย์พักกาย ของ อบต.โอโล เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงฯ

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  ได้รับความร่วมมือจากท่าน สจ.อลงกต ลาสิทธิ์นายกสุภาพ ระวิพันธ์ ปลัดเจริญชาติ แก้งคำ ผู้อำนวยการ รพสต.ณรงค์ กุญแก้ว กำนันจีรศักดิ์ เนือยทอง พร้อมด้วยทีมงานท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมอ สารวัตรกำนัน ได้เสียสละเวลา แรงกาย มีจิตอาสารมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดตั้งศูนย์พักกาย ของ อบต.โอโล เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงฯ ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ศูนย์พักกายนี้ จะเสร็จสมบูรณ์ในวีันนี้ เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ามารอพัก ที่ศูนย์พักกายแห่งนี้  ทั้งนี้ อบต.โอโล  ต้องขอขอบคุณท่านกำนันจีรศักดิ์พร้อมทีมงานมา ณ โอกาสนีฺ    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ร่วมกับจิตอาสารมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดตั้งศูนย์พักกาย ของ อบต.โอโล เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงฯ
 
จัดตั้งที่กักตัวผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดง
จัดตั้งที่กักตัวผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดง
จัดตั้งที่กักตัวผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดง
จัดตั้งที่กักตัวผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดง
จัดตั้งที่กักตัวผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดง
จัดตั้งที่กักตัวผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดง
จัดตั้งที่กักตัวผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดง
จัดตั้งที่กักตัวผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดง
จัดตั้งที่กักตัวผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดง
จัดตั้งที่กักตัวผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดง
จัดตั้งที่กักตัวผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดง
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ