องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ผู้นำ) สมัยวิสามัญ สมียที่ 12564 ครั้งที่1
    วันที่ลงข่าว
: 26 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ