องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ระเบียบวาระการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ระเบียบวาระการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่1
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ