องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ