องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ท่านกำนันตำบลโอโล ผู้ใหญ่บ้านในตำบลโอโล ท่านสมาชิกสภา อบต.โอโล และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโอโล เข้ารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... ในวันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ท่านกำนันตำบลโอโล ผู้ใหญ่บ้านในตำบลโอโล ท่านสมาชิกสภา อบต.โอโล และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโอโล เข้ารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... ในวันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ