องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม.11 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม.11 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ